Valitse jokin muu tapa liikkua kuin henkilöauto

Kestävä liikkuminen tarkoittaa liikkumista omin jaloin, pyörällä, muulla luonnon kannalta suotuisalla tavalla tai käyttämällä joukkoliikennettä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla liikkumista, jota suomalaiset nykyään harrastavat aivan liikaa. Autolla tehdään paljon varsinkin lyhyitä matkoja, jotka olisi helppo hoitaa muillakin tavoilla.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi yhteistä kaikille kestävän liikkumisen tavoille ovat taloudellisuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä liikkujan terveyden kohentaminen. Hyötyjä saadaan siis monella tasolla – yksilölle, yhteiskunnalle ja maapallolle. Kestävä liikkuminen sopii kaikille ikään ja titteliin katsomatta.

Terveysteko itsesi hyväksi

Jokaisen kestävän liikkumisen tavan valinta on panostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin, sillä kestävät liikkumistavat tuovat arkiliikuntaa passiivisen omaan autoon istahtamisen sijaan. Liian vähäinen liikunta on suurin uhka terveydellemme, ja arkiliikunta auttaa meitä elämään terveempinä ja pidempään. Liikunnan lisäämisellä on yllättävän laaja-alaisia vaikutuksia: se parantaa kunnon lisäksi myös mielenterveyttä, unen laatua ja stressinhallintaa.

Mikä olisi luonnollisempi ja järkevämpi tapa harrastaa liikuntaa kuin siirtyminen paikasta toiseen, minkä tekisimme joka tapauksessa? Omalla autolla kulkemiseen verrattuna joukkoliikenteen käyttö on matalan kynnyksen keino lisätä liikuntaa pienissä erissä, pysäkille kävelemisen verran. Monelle ajan puute on yksi syy siihen, miksi liikuntaa ei tule harrastettua, mutta tällä tavalla askelten määrä päivän aikana lisääntyy luontevasti ilman tarvetta varata siihen erikseen aikaa.

Motiivina ympäristöystävällisyys

Ympäristöhaittojen vähentäminen on tärkeä näkökulma kestävässä liikkumisessa. Ilmastonmuutos ja öljyvarojen hupeneminen ovat tosiasioita, joihin meidän on reagoitava muuttamalla toimintatapojamme.

Käveleminen ja pyöräily eivät tietenkään aiheuta lainkaan päästöjä, mutta henkilöautoa ja bussia vertailtaessakin ero päästöjen määrässä on suuri. Bussi, jossa on kymmenkertainen määrä matkustajia henkilöautoon verrattuna, tuottaa päästöjä ajettua kilometriä kohti huomattavasti vähemmän.

Sujuvuutta liikenteeseen

Nykyliikenteen ongelmia ovat ruuhkat, jotka Suomessa painottuvat erityisesti pääkaupunkialueelle. Mitä useampi käyttäisi oman auton sijaan joukkoliikennettä, sitä vähemmän ruuhkia muodostuisi ja kaikkien matka sujuisi joutuisammin.

Toinen suurentuva haaste on parkkitilojen löytyminen. Parkkialueet vaativat paljon tilaa, mikä vaikuttaa kaupunkien yleisilmeeseen ja viihtyvyyteen joskus ikävälläkin tavalla. Toisaalta parkkitilan puute aiheuttaa autoilijoille hankalia tilanteita, kun parkkipaikan etsiminen vie kohtuuttoman paljon aikaa. Kestävän liikkumisen myötä tämä ongelma helpottuu.

Pienillä muutoksilla alkuun

Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, vaan muutos kestävää liikkumista kohti voi jokaisen kohdalla alkaa pienistä teoista. Korvaa vaikka ensin yksi matka viikossa kestävän liikunnan keinolla: kävelyllä, pyöräilyllä ja bussimatkalla. Voihan olla, että huomaat kohta innostuvasi enemmänkin!

Tee päivän hyvä työ itsellesi ja ympäristöllesi valitsemalla kestävä liikkumistapa.